Chỉ số tham lam và sợ hãi – 70 (28/05/2020)

28/05/2020 16:30

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 28/05/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 70 điểm (mức tham lam), tăng mạnh 25 điểm so với mức 45 điểm (mức sợ hãi) ngày 27/05/2020. Có thể thấy rằng, nhóm ngân hàng quốc doanh giao dịch khởi sắc, qua đó đóng góp đáng kể cho đà tăng của chỉ số, đã tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.