Chỉ số tham lam và sợ hãi – 83 (04/06/2020)

04/06/2020 16:46

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 04/06/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 83 điểm (mức cực kỳ tham lam), không thay đổi so với mức 83 điểm (mức cực kỳ tham lam) ngày 03/06/2020. Có thể thấy rằng, mặc dù nhóm VN30 suy yếu, tuy nhiên nhóm ngân hàng quốc doanh và chứng khoán giao dịch khởi sắc đã giúp duy trì tâm lý tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.