Chỉ số tham lam và sợ hãi – 90 (08/06/2020)

08/06/2020 16:57

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 08/06/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 90 điểm (mức cực kỳ tham lam), tăng 5 điểm so với mức 85 điểm (mức cực kỳ tham lam) ngày 05/06/2020. Có thể thấy rằng, chứng khoán thế giới giao dịch khởi sắc kết hợp với việc Quốc hội thông qua EVFTA đã tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.