Thông báo về sự cố giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 09/06/2020

09/06/2020 18:09

Kính gửi Quý khách hàng,

Trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 09/06/2020, đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo chính thức về sự cố này. Chi tiết như sau:

Trân trọng thông báo ./.