HOSE: Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM

10/06/2020 08:31

Kính gửi Quý khách hàng,

Sau khi khắc phục sự cố giao dịch vào ngày 9/6/2020, Sở GDCK TP.HCM thông báo:

  1. Sở GDCK TP.HCM tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 10/6/2020;
  2. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6/2020 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày 9/6/2020. Trường hợp ngày giao dịch 9/6/2020 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6/2020 là giá đóng cửa của ngày 8/6/2020.
  3. Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo chính thức về sự cố này. Chi tiết như sau: