THÔNG BÁO: V/v Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

30/08/2020 15:36

  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của NHTMCP Đông Nam Á ( Seabank)
  • Căn cứ đơn báo mất Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Trần Cảnh Dương ngày 27/8/2020

Công ty Chứng khoán Asean xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần NHTMCP Đông Nam Á như sau:
Tên Cổ đông: Trần Cảnh Dương
Số CMND: 011923776 Ngày cấp: 12/10/2009 Nơi cấp: CATP Hà Nội
Mã Cổ đông: SEA00223
Số cổ phần sở hữu: 2.982 cổ phần (Bằng chữ: Hai nghìn chín trăm tám mươi hai cổ phần)
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nạo nào, CTCP Chứng khoán Asean sẽ đề nghị NHTMCP Đông Nam Á cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông trên.

Mọi chi tiết liên hệ:
Phòng DVKH – Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.6275.3844
Trân trọng thông báo./.