SeABank – Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

10/09/2020 16:26

Kính gửi Quý Cổ đông và Khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng!