Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng Công ty TNHH MTV Phà An Giang

10/09/2020 11:30

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG
– Địa chỉ: Số 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
– Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (tuân thủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;…
– Vốn điều lệ dự kiến: 167.520.000.000 đồng, tương đương 16.752.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 10.721.280 cổ phần (chiếm 64% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 729.200 cổ phần (chiếm 4,35% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 10.000 cổ phần (chiếm 0,06% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 5.291.520 cổ phần (chiếm 31,59% vốn điều lệ).
– Giá khởi điểm: 16.720 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.291.520 cổ phần, chiếm 31,59% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/09/2020 đến 16h00 ngày 01/10/2020 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 07/10/2020
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 09/10/2020
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 10/10/2020 đến ngày 19/10/2020
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):