Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

28/09/2020 17:58

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
– Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn tài chính, Huy động vốn, Hoạt động tín dụng ….
– Vốn điều lệ: 2.649.812.650.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 17.411 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.650.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.650.000 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/09/2020 đến 15h30 ngày 19/10/2020 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/10/2020
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 08h30 ngày 26/10/2020
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 30/10/2020
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):