Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

29/09/2020 17:33

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang
– Địa chỉ: Số 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
– Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu; Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh nhà ở; và Kinh doanh dịch vụ;…
– Vốn điều lệ dự kiến: 287.227.890.000 đồng, tương đương 28.722.789 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 14.074.167 cổ phần (chiếm 49,00% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 6.064.300 cổ phần (chiếm 21,11% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 861.684 cổ phần (chiếm 3,00% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 7.722.638 cổ phần (chiếm 26,89% vốn điều lệ).
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 45.400 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần bán đấu giá: 7.722.638 cổ phần, chiếm 26,89% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/09/2020 đến 16h00 ngày 26/10/2020 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 22/10/2020
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 26/10/2020
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 27/10/2020 đến ngày 05/11/2020
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 27/10/2020 đến ngày 02/11/2020
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):