SeABank: Thông báo về việc mất Sổ cổ phiếu của cổ đông

02/11/2020 16:22

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo về việc mất Sổ cổ phiếu của cổ đông.

Căn cứ đơn báo mất và đề nghị cấp lại Sổ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á của Ông Hoàng Đức Duy, Căn cứ Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2011 v/v Ban hành Quy định chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á xin trân trọng thông báo về việc mất một (01) Sổ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) của cổ đông Hoàng Đức Duy cụ thể như sau:
–    Tên cổ đông: Hoàng Đức Duy
–    Số CMND: 175014745 do Công an Thanh Hóa cấp ngày 07/08/2015
–    Mã Sổ cổ phiếu: SB 011461
–    Số cổ phần trên Sổ cố phiếu: 200.000 cổ phần

Căn cứ Điều 11 Quy định Chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP ông Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/1/2011, thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của SeABank trong bảy (07) ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Ngân hàng TMCP Đông Nam Á sẽ tiến hành cấp lại sổ cổ phiếu cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 62.753.844           Fax: 024.62.753.816
Website:http://www.aseansc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3933 0308                 Fax: 028 3933 0380

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Địa chỉ: Tòa nhà SeABank, số 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3944 8688 (máy lẻ: 5016, 5008).

Nơi nhận:                                                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
–    HĐQT (Để báo cáo)                                                                                      (Đã ký)
–    Công ty Chứng khoán ASEAN;
–    Lưu VP.HĐQT.                                                                                               LÊ VĂN TẦN