Thông báo về việc mất Sổ cổ phiếu của cổ đông

02/11/2020 16:30

Công ty Cổ phần chứng khoán Asean thông báo về việc mất Sổ cổ phiếu của cổ đông.

    – Căn cứ đơn báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Nam Á của Bà Phạm Thị Hải Yến ngày 22/10/2020

Công ty Chứng khoán Asean xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Nam Á như sau:

Tên Cổ đông: Phạm Thị Hải Yến

Số CMND: 131127426        Ngày cấp: 21/04/2008                   Nơi cấp: CA Tỉnh Phú Thọ

Mã Cổ đông: SA1399/ SEA00454

Số cổ phần sở hữu: 839  cổ phần (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi chín cổ phần)

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, CTCK Asean sẽ đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á  sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông trên.

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng DVKH – CTCK Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội .

Điện thoại: 024.62753844

Trân trọng thông báo./