Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

13/11/2020 16:56

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý khách hàng:

Kể từ  ngày 23 tháng 11 năm 2020, Công ty CP Chứng khoán ASEAN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chuyển từ địa chỉ cũ tại:  Lầu 11, Số 78-80 Đường Cách mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới tại: Tầng 2, Số  77-79 Đường Phó Đức Chính, Quận 1,TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39330308

Fax:            (84-28) 39330380

Trân trọng thông báo!