Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu

20/11/2020 13:33

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu vào ngày 24/11/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 17/11/2020) không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 589/QĐ-SGDHN ngày 27/10/2020 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu vào ngày 24/11/2020.