Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2021

16/12/2020 16:05

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch năm 2021)

 – Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước CHXHCN Việt Nam;

– Căn cứ Thông báo Lịch nghỉ giao dịch năm 2021 của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số 1342/TB-SGDHN , trung tâm lưu ký số 3686/TB-VSD và Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2021 như sau:

–  Thời gian nghỉ giao dịch:  Thứ 6, ngày 01/01/2021

–  Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 2, ngày 04/01/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo để thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ làm việc của Quý khách hàng.

 

 

     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN