HOSE: Thông báo về việc vẫn duy trì cổ phiếu VIX chuyển sàn trong chỉ số VNX Allshare và VNX 50

28/12/2020 17:33

Nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của chỉ số VNX Allshare, SGDCK TP.HCM (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn duy trì cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (Mã chứng khoán: VIX) trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch (từ ngày 29/12/2020 tới trước ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE) để thực hiện chuyển đăng ký niêm yết từ HNX sang HOSE.

Giá, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) và giới hạn tỷ trọng vốn hóa (capping) của cổ phiếu trong khoảng thời gian này sẽ tương tự với thông tin vào cuối ngày giao dịch cuối cùng tại HNX (29/12/2020) trước khi hủy niêm yết.