Điểm tin giao dịch 28.12.2020

28/12/2020 17:23

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.091,33 6,91 0,64 14.587,38      
VN30 1.054,23 2,10 0,20 6.463,29      
VNMIDCAP 1.245,40 13,06 1,06 4.455,06      
VNSMALLCAP 1.055,81 12,27 1,18 1.904,43      
VN100 1.014,09 3,28 0,32 10.918,35      
VNALLSHARE 1.016,06 3,73 0,37 12.822,78      
VNXALLSHARE 1.616,30 6,02 0,37 15.273,01      
VNCOND 1.212,81 -5,25 -0,43 412,20      
VNCONS 857,46 -0,45 -0,05 1.233,15      
VNENE 518,42 21,58 4,34 514,75      
VNFIN 975,90 0,30 0,03 3.394,74      
VNHEAL 1.390,22 -0,28 -0,02 47,64      
VNIND 647,13 2,39 0,37 2.234,37      
VNIT 1.323,55 8,81 0,67 190,95      
VNMAT 1.678,04 22,12 1,34 1.747,12      
VNREAL 1.357,34 5,92 0,44 2.357,91      
VNUTI 791,59 20,05 2,60 666,54      
VNDIAMOND 1.170,37 -2,89 -0,25 1.926,00      
VNFINLEAD 1.318,46 -1,95 -0,15 2.820,49      
VNFINSELECT 1.303,48 -0,14 -0,01 3.301,07      
VNSI 1.482,24 4,80 0,32 3.388,93      
VNX50 1.739,42 3,94 0,23 9.425,67      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 663.869.090 12.934    
Thỏa thuận 60.013.461 1.653    
Tổng 723.882.551 14.587    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 28.113.120 MHC 7,00% KOS -24,77%    
2 POW 27.388.490 HHS 7,00% VAF -6,86%    
3 STB 23.689.440 TIX 7,00% TTE -5,83%    
4 HAG 23.363.290 BCE 7,00% HTL -5,56%    
5 HPG 21.355.080 OGC 6,99% CLL -4,76%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
32.878.070 4,54% 43.315.330 5,98% -10.437.260
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
787 5,40% 1.134 7,78% -347
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VRE 6.493.790 HPG 213.013.187 VHM 236.445.007  
2 HPG 5.138.130 VRE 197.697.132 PLX 30.499.390  
3 LCG 3.080.050 VNM 82.480.245 KDC 13.033.696  
4 MBB 3.031.470 CTG 80.243.299 PHR 10.394.250  
5 CTG 2.317.260 MBB 69.869.731 TPB 7.379.420  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 SSI SSI chính thức giao dịch bổ sung 5.000.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/01/2019.
2 FUCTVGF1  FUCTVGF1 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 FIR FIR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 15/01/2021 tại  Grand Ballroom, tầng 1 tòa nhà  Hilton, 50 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng.
4 KOS KOS giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (số lượng dự kiến: 5.187.500 cp), thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 9:5 (số lượng dự kiến: 57.638.888 cp), với giá 10.000 đ/cp.
5 TLD TLD giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:5 (số lượng dự kiến: 1.902.703 cp).
6 NHH NHH nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.000.000 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/12/2020.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/12/2020. 
8 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/12/2020.