Điểm tin giao dịch 29.12.2020

29/12/2020 17:35

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.099,49 8,16 0,75 14.457,19      
VN30 1.058,39 4,16 0,39 5.867,87      
VNMIDCAP 1.257,41 12,01 0,96 4.338,19      
VNSMALLCAP 1.066,96 11,15 1,06 2.032,50      
VN100 1.020,38 6,29 0,62 10.206,06      
VNALLSHARE 1.022,61 6,55 0,64 12.238,56      
VNXALLSHARE 1.626,55 10,25 0,63 15.132,94      
VNCOND 1.215,98 3,17 0,26 363,45      
VNCONS 863,90 6,44 0,75 1.210,46      
VNENE 521,07 2,65 0,51 314,77      
VNFIN 972,77 -3,13 -0,32 3.103,47      
VNHEAL 1.383,52 -6,70 -0,48 41,02      
VNIND 654,14 7,01 1,08 2.130,74      
VNIT 1.338,48 14,93 1,13 153,10      
VNMAT 1.679,13 1,09 0,06 1.290,45      
VNREAL 1.380,85 23,51 1,73 3.221,18      
VNUTI 798,75 7,16 0,90 371,48      
VNDIAMOND 1.173,66 3,29 0,28 1.829,33      
VNFINLEAD 1.314,18 -4,28 -0,32 2.623,48      
VNFINSELECT 1.298,98 -4,50 -0,35 3.035,08      
VNSI 1.485,65 3,41 0,23 3.358,46      
VNX50 1.749,63 10,21 0,59 8.919,51      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 618.010.510 12.686    
Thỏa thuận 60.807.922 1.772    
Tổng 678.818.432 14.457    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 40.606.710 VTO 7,00% CRE -16,26%    
2 ITA 25.465.220 CCL 6,99% PNC -9,09%    
3 DXG 15.654.280 UDC 6,99% JVC -6,98%    
4 LDG 15.346.150 PIT 6,99% DTT -6,92%    
5 POW 14.995.030 HOT 6,98% PTC -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
30.291.620 4,46% 33.118.880 4,88% -2.827.260
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
788 5,45% 1.156 8,00% -368
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 BBC 6.792.930 BBC 465.323.375 VHM 236.775.217  
2 VRE 4.475.580 HPG 164.620.007 PLX 30.304.980  
3 HPG 3.963.360 VRE 139.990.045 KDC 13.049.926  
4 SSI 3.257.680 SSI 103.147.236 PHR 10.397.820  
5 SBT 1.766.380 PLX 63.332.375 TPB 7.376.800  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM HCM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 21/01/2021.
2 VCG VCG (TCT CP XNK và Xây dựng Việt Nam) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 29/12/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 441.710.673 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 41.800 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/12/2020.
3 CRE CRE giao dịch không hưởng quyền –  phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn theo tỷ lệ 20% (số lượng dự kiến: 15.999.978 cp), dự kiến giao dịch vào quý 1 năm 2021.
4 TCH TCH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 29/01/2021.
5 PNC PNC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 27/01/2021.
6 CHPG2016 CHPG2016 (chứng quyền HPG-HSC-MET03) niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 29/12/2020, khối lượng sau thay đổi: 1.000.000 cq.
7 CMSN2011 CMSN2011 (chứng quyền MSN-HSC-MET03) niêm yết và giao dịch bổ sung 4.000.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 29/12/2020, khối lượng sau thay đổi: 1.000.000 cq.
8 CVPB2008 CVPB2008 (chứng quyền VPB-HSC-MET03) niêm yết và giao dịch bổ sung 3.500.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 29/12/2020, khối lượng sau thay đổi: 1.500.000 cq.
9 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/12/2020. 
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/12/2020.