Điểm tin giao dịch 30.12.2020

30/12/2020 17:05

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
30/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.097,54 -1,95 -0,18 13.469,71      
VN30 1.059,16 0,77 0,07 5.805,13      
VNMIDCAP 1.252,37 -5,04 -0,40 3.859,29      
VNSMALLCAP 1.066,58 -0,38 -0,04 1.910,44      
VN100 1.020,64 0,26 0,03 9.664,42      
VNALLSHARE 1.022,93 0,32 0,03 11.574,86      
VNXALLSHARE 1.626,83 0,28 0,02 13.227,39      
VNCOND 1.222,66 6,68 0,55 462,77      
VNCONS 861,54 -2,36 -0,27 843,74      
VNENE 522,92 1,85 0,36 186,61      
VNFIN 976,54 3,77 0,39 3.408,27      
VNHEAL 1.387,21 3,69 0,27 164,88      
VNIND 651,48 -2,66 -0,41 1.973,75      
VNIT 1.332,09 -6,39 -0,48 139,11      
VNMAT 1.659,17 -19,96 -1,19 1.712,71      
VNREAL 1.385,95 5,10 0,37 2.321,60      
VNUTI 801,32 2,57 0,32 332,19      
VNDIAMOND 1.176,48 2,82 0,24 1.897,16      
VNFINLEAD 1.316,09 1,91 0,15 2.924,62      
VNFINSELECT 1.304,09 5,11 0,39 3.343,63      
VNSI 1.482,86 -2,79 -0,19 3.111,82      
VNX50 1.749,77 0,14 0,01 8.250,20      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 619.802.880 11.893    
Thỏa thuận 57.176.070 1.577    
Tổng 676.978.950 13.470    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 37.054.500 HAR 7,00% CRC -6,96%    
2 FLC 22.520.870 DGW 6,99% HU1 -6,70%    
3 HPG 22.347.500 EVG 6,98% VAF -6,21%    
4 ITA 20.456.410 BWE 6,96% HTV -6,21%    
5 HDB 18.834.432 TDW 6,95% ASM -5,52%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
28.069.190 4,15% 32.175.670 4,75% -4.106.480
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
752 5,58% 1.031 7,65% -279
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 7.031.220 HPG 289.122.707 VHM 236.934.607  
2 MBB 2.607.090 VNM 238.975.200 PLX 30.499.270  
3 VNM 2.183.170 VHM 93.282.075 KDC 13.035.356  
4 STB 1.662.730 VCB 74.247.125 PHR 10.484.260  
5 VRE 1.625.210 VIC 68.365.634 TPB 7.438.590  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 TDM TDM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 26/04/2021.
2 TDM TDM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào quý 1 năm 2020 tại trụ sở công ty.
3 TIP TIP giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 01 năm 2021.
4 TAC TAC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 15/01/2021.
5 DHC DHC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 29/01/2021.
6 CTD CTD giao dịch mua 4.900.000 cp từ 30/12/2020 đến 28/01/2021.
7 DBD DBD đăng ký mua lại 200.000 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ  30/12/2020 đến 27/01/2021.
8 THG THG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 13/01/2021.
9 KSB KSB nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.500.000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/12/2020.
10 LPB LPB nhận quyết định niêm yết bổ sung 97.690.596 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/12/2020.
11 PC1 PC1 nhận quyết định niêm yết bổ sung 31.864.230 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/12/2020.
12 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.700.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/12/2020.