HOSE: Thông cáo báo chí lễ niêm yết chính thức mã BKG

31/12/2020 13:52

Ngày 31/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 32.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (Mã chứng khoán: BKG) vào giao dịch (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):