HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

31/12/2020 09:40

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì kỹ thuật trong khoảng thời gian từ 17h00 đến 24h00 ngày 31/12/2020 và từ 06h00 đến 17h00 ngày 02/01/2021. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.