SEABANK: Thông báo về việc Mất sổ cổ phiếu của cổ đông

04/01/2021 10:10

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng thông báo về việc mất sổ cổ phiếu của cổ đông.

THÔNG BÁO
Về việc mất sổ cổ phiếu của cổ đông

– Căn cứ thông báo số 03/TB của CTCP Chứng khoán Asean về việc thất lạc và đề nghị cấp lại sổ cổ phiếu;
– Căn cứ Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2011 v/v Ban hành Quy định chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á xin trân trọng thông báo về việc mất một (01) Sổ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) của cổ đông Bùi Tuấn Đạt cụ thể như sau:
–    Tên cổ đông: Bùi Tuấn Đạt
–    Số CMND: 036075004111 do Cục trưởng CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/04/2017.
–    Mã Sổ cổ phiếu: SB011321.
–    Số cổ phần trên Sổ cố phiếu: 33.026 cổ phần.

Căn cứ Điều 11 Quy định Chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP ông Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/1/2011, thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của SeABank trong mười lăm (15) ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Ngân hàng TMCP Đông Nam Á sẽ tiến hành cấp lại sổ cổ phiếu cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 62.753.844           Fax: 024.62.753.816
Website: http://www.aseansc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3933 0308                 Fax: 028 3933 0380

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Địa chỉ: Tòa nhà SeABank, số 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3944 8688 (máy lẻ: 5016, 5008).

Nơi nhận:                                                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
–    HĐQT (Để báo cáo)                                                                                                            (Đã ký)
–    Công ty Chứng khoán ASEAN;
–    Lưu VP.HĐQT.                                                                                                                LÊ VĂN TẦN