SEABANK: Thông báo về việc mất Sổ cổ phiếu của cổ đông NHTMCP Đông Nam Á

05/01/2021 15:14

Công ty Cổ phần chứng khoán Asean thông báo về việc mất Sổ cổ phiếu của cổ đông.

– Căn cứ đơn báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Nam Á của Ông Chu Tuấn Anh ngày 05/01/2021

Công ty Chứng khoán Asean xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Nam Á như sau:

Tên Cổ đông: Chu Tuấn Anh

Số CMND: 131048025        Ngày cấp: 30/05/2016                   Nơi cấp: CA Tỉnh Phú Thọ

Mã Cổ đông: SA1398

Số cổ phần sở hữu: 994  cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi tu cổ phần)

Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, CTCK Asean sẽ đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á  sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông trên.

Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng DVKH – CTCK Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội .

Điện thoại: 024.62753844

Trân trọng thông báo./