Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 2

08/01/2021 16:07

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
– Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
– Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện;…
–Vốn điều lệ dự kiến: 11.866.443.670.000 đồng, tương đương 1.186.644.367 cổ phần
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 605.188.627 cổ phần (chiếm 51,00% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.334.900 cổ phần (chiếm 0,1125% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (chiếm 0,00% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 580.120.840 cổ phần (chiếm 48,8875% vốn điều lệ)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 24.520 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần bán đấu giá: 580.120.840 cổ phần, chiếm 48,8875% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/01/2021 đến 16h00 ngày 29/01/2021 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 04/02/2021
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 08/02/2021
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 09/02/2021 đến ngày 18/02/2021
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 09/02/2021 đến ngày 22/02/2021
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):