HOSE: Duy trì cổ phiếu NHA (chuyển sàn từ HNX sang HOSE) trong rổ chỉ số VNX Allshare kỳ tháng 10/2020

12/01/2021 16:47

Nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của chỉ số VNX Allshare, SGDCK TP.HCM (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn duy trì cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã chứng khoán: NHA) trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch (từ ngày 13/01/2021 tới trước ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE) để thực hiện chuyển đăng ký niêm yết từ HNX sang HOSE.

Giá, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) và giới hạn tỷ trọng vốn hóa (capping) của cổ phiếu trong khoảng thời gian này sẽ tương tự với thông tin vào cuối ngày giao dịch cuối cùng tại HNX (12/01/2021) trước khi hủy niêm yết.