HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

21/01/2021 15:08

Ngày 21/01/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 24.144.965 cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã chứng khoán: NHA) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu NHA đạt 241.449.650.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.600 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.