Điểm tin giao dịch 04.02.2021

04/02/2021 16:49

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04/02/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.112,19 0,90 0,08 12.431,74      
VN30 1.117,74 -0,24 -0,02 6.257,28      
VNMIDCAP 1.318,64 10,05 0,77 3.625,79      
VNSMALLCAP 1.066,43 6,57 0,62 1.154,04      
VN100 1.072,95 0,25 0,02 9.883,07      
VNALLSHARE 1.071,38 0,61 0,06 11.037,11      
VNXALLSHARE 1.695,60 0,89 0,05 12.519,59      
VNCOND 1.321,71 6,18 0,47 516,80      
VNCONS 855,13 -1,97 -0,23 776,96      
VNENE 547,90 11,85 2,21 337,46      
VNFIN 1.027,19 1,77 0,17 2.876,63      
VNHEAL 1.360,73 4,24 0,31 12,45      
VNIND 674,11 3,39 0,51 1.533,90      
VNIT 1.626,13 55,27 3,52 560,66      
VNMAT 1.681,12 -4,72 -0,28 1.610,52      
VNREAL 1.480,20 -9,45 -0,63 2.447,09      
VNUTI 752,83 4,04 0,54 310,33      
VNDIAMOND 1.291,21 16,12 1,26 2.918,05      
VNFINLEAD 1.391,96 -1,22 -0,09 2.757,53      
VNFINSELECT 1.358,78 0,84 0,06 2.762,52      
VNSI 1.576,66 0,60 0,04 3.339,14      
VNX50 1.837,95 0,48 0,03 8.924,10      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 471.356.200 10.775    
Thỏa thuận 52.049.858 1.656    
Tổng 523.406.058 12.432    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 26.309.000 SVD 6,98% OPC -6,98%    
2 HPG 23.276.400 AGR 6,96% SII -6,97%    
3 STB 18.651.000 HRC 6,95% SGT -6,94%    
4 POW 15.551.800 RIC 6,94% VPS -6,94%    
5 TCB 14.341.400 BHN 6,93% COM -6,93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
52.734.900 10,08% 61.326.110 11,72% -8.591.210
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.771 14,25% 1.612 12,97% 159
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 9.041.100 FPT 435.808.880 SBT 16.023.200  
2 POW 7.309.600 HPG 378.607.315 NVL 13.303.240  
3 FPT 5.818.700 VNM 158.276.266 VIC 11.090.300  
4 HDB 4.744.000 VHM 156.145.010 HDG 10.741.550  
5 VRE 2.966.500 HDB 111.763.945 VHM 9.900.380  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BMP BMP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 25/02/2021.