Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 01.02-05.02.2021 [HOSE +1.016,1 tỷ]

05/02/2021 16:50

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng tuần thứ 2 liên tiếp, với tổng giá trị hơn 1.765 tỷ đồng. Đây là tín hiệu khá tích cực cho thấy dòng tiền từ khối ngoại đã quay trở lại, và góp phần nâng đỡ thị trường trong ngắn hạn.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.