HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Clever Group

22/02/2021 11:07

Ngày 22/02/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã trao quyết định niêm yết và đưa 18.000.333 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Clever Group (Mã chứng khoán: ADG) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu ADG đạt 180.003.330.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 64.900 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20% (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).