Điểm tin giao dịch 03.03.2021

03/03/2021 16:31

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
03/03/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.186,95 0,34 0,03 15.297,35      
VN30 1.195,60 0,89 0,07 6.915,87      
VNMIDCAP 1.415,69 5,79 0,41 4.261,91      
VNSMALLCAP 1.212,34 19,03 1,59 2.291,00      
VN100 1.142,98 0,69 0,06 11.177,78      
VNALLSHARE 1.145,68 1,74 0,15 13.468,78      
VNXALLSHARE 1.826,04 4,36 0,24 16.052,32      
VNCOND 1.398,41 5,78 0,42 413,77      
VNCONS 856,18 -1,56 -0,18 1.090,11      
VNENE 624,56 -3,70 -0,59 541,31      
VNFIN 1.143,53 3,57 0,31 3.233,74      
VNHEAL 1.464,95 20,54 1,42 17,54      
VNIND 727,48 3,13 0,43 2.341,26      
VNIT 1.753,89 -5,09 -0,29 528,58      
VNMAT 1.904,07 13,63 0,72 2.307,51      
VNREAL 1.529,57 -2,71 -0,18 2.578,15      
VNUTI 804,21 4,42 0,55 339,84      
VNDIAMOND 1.408,04 4,37 0,31 2.794,21      
VNFINLEAD 1.547,41 4,37 0,28 3.140,41      
VNFINSELECT 1.508,25 4,14 0,28 3.158,05      
VNSI 1.696,93 5,30 0,31 3.937,05      
VNX50 1.964,71 0,64 0,03 9.502,24      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 584.537.200 13.751    
Thỏa thuận 47.134.549 1.546    
Tổng 631.671.749 15.297    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 22.977.900 TDH 6,98% APH -21,32%    
2 FLC 21.569.500 SCR 6,98% PME -6,88%    
3 MBB 17.968.900 DGC 6,98% CLW -6,81%    
4 STB 16.692.200 JVC 6,98% PDN -6,67%    
5 HQC 15.167.200 QCG 6,96% GMC -6,62%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
32.844.407 5,20% 43.079.067 6,82% -10.234.660
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.379 9,01% 1.846 12,07% -467
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 FPT 8.629.014 FPT 718.791.566 VHM 16.684.390  
2 MBB 5.412.400 VNM 213.446.185 KBC 15.248.490  
3 VRE 4.106.400 PLX 180.860.320 SBT 12.188.200  
4 CTG 3.945.100 CTG 152.257.960 NVL 11.668.530  
5 PLX 3.087.000 MBB 151.908.165 VPB 10.943.500  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 FPT FPT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 08/04/2021 tại FPT Tower, Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
2 CMSN2014  CMSN2014 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.08) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 03/03/2021, ngày GD cuối cùng: 26/02/2021.
3 CSTB2015  CSTB2015 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.09) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 03/03/2021, ngày GD cuối cùng: 26/02/2021.
4 CVIC2007  CVIC2007 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.08) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 03/03/2021, ngày GD cuối cùng: 26/02/2021.
5 CVNM2016  CVNM2016 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.07) hủy niêm yết 5.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 03/03/2021, ngày GD cuối cùng: 26/02/2021.
6 HHP HHP (CTCP giấy Hoàng Hà Hải Phòng) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 03/03/2021 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 18.000.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.900 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/12/2020.
7 CMSN2014  CMSN2014 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.08 ) hủy niêm yết 2.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 03/03/2021, ngày GD cuối cùng: 26/02/2021.
8 CVNM2016  CVNM2016 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.07) hủy niêm yết 2.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 03/03/2021, ngày GD cuối cùng: 26/02/2021.
9 APH APH giao dịch không hưởng quyền – Thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 100:40 (số lượng dự kiến: 55.744.983 cp).
10 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/03/2021. 
11 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/03/2021.