HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

03/03/2021 11:05

Ngày 03/03/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã trao quyết định niêm yết và đưa 18.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã chứng khoán: HHP) vào giao dịch. Tổng giá trị niêm yết của cổ phiếu HHP là 180.000.000.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.900 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20% (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).