Bản tin ngày 10.03.2021 – Vn-Index +8,11 điểm [1.170,08] – TTC

10/03/2021 17:13

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: TTC – Ngày 19/3 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 1/4/2021.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.