Điểm tin giao dịch 16.03.2021

16/03/2021 16:32

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/03/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.179,90 -4,66 -0,39 15.313,76      
VN30 1.187,84 -3,02 -0,25 6.958,15      
VNMIDCAP 1.446,41 2,95 0,20 4.389,11      
VNSMALLCAP 1.272,76 5,03 0,40 2.118,21      
VN100 1.139,96 -2,11 -0,18 11.347,26      
VNALLSHARE 1.146,31 -1,70 -0,15 13.465,47      
VNXALLSHARE 1.833,37 -2,17 -0,12 16.582,34      
VNCOND 1.384,85 -0,77 -0,06 304,63      
VNCONS 841,84 -4,95 -0,58 1.303,36      
VNENE 626,92 -1,29 -0,21 578,74      
VNFIN 1.148,65 -7,33 -0,63 3.931,75      
VNHEAL 1.536,11 -19,93 -1,28 47,89      
VNIND 730,70 0,61 0,08 2.179,73      
VNIT 1.847,64 102,09 5,85 476,50      
VNMAT 1.910,37 -8,58 -0,45 1.676,09      
VNREAL 1.523,09 -2,15 -0,14 2.473,74      
VNUTI 810,25 -6,31 -0,77 419,64      
VNDIAMOND 1.410,65 8,51 0,61 2.798,77      
VNFINLEAD 1.551,43 -10,19 -0,65 3.705,48      
VNFINSELECT 1.513,67 -9,27 -0,61 3.822,22      
VNSI 1.707,18 0,84 0,05 3.756,26      
VNX50 1.961,08 -1,69 -0,09 10.598,05      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 629.617.900 13.521    
Thỏa thuận 54.235.939 1.793    
Tổng 683.853.839 15.314    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 46.215.900 YBM 7,00% RIC -6,99%    
2 FLC 33.384.000 TMT 7,00% TTE -6,93%    
3 HQC 26.424.800 KPF 6,98% TPC -6,82%    
4 STB 23.821.400 SHA 6,95% SVD -6,65%    
5 POW 20.392.100 SGR 6,92% CIG -6,43%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
29.606.980 4,33% 30.533.280 4,46% -926.300
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
888 5,80% 1.144 7,47% -256
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VPB 4.105.660 VNM 346.318.410 KBC 29.090.500  
2 VNM 3.431.000 VPB 196.630.424 NVL 11.411.100  
3 MBB 3.421.900 VIC 134.315.730 MSB 9.363.200  
4 PLX 2.259.300 PLX 128.606.240 VRE 9.345.158  
5 ACB 1.548.900 MBB 98.007.835 VHM 8.162.770  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM HCM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/04/2021 tại khách sạn New World Sài Gòn.
2 SZC SZC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2021.
3 FTS FTS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 13/04/2021 tại trụ sở công ty.
4 TDC TDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 16/04/2021 tại trụ sở công ty.
5 MSN12001 MSN12001 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 30/03/2021.
6 VPL11812 VPL11812 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 29/03/2021.
7 MHC MHC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
8 VIC VIC giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông tháng 03/2021.
9 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/03/2021. 
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/03/2021.