HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

19/03/2021 09:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc tạm ngưng hoạt động website từ 18:00 ngày 19/03/2021 đến 18:00 ngày 21/03/2021 để nâng cấp website. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.