HOSE: Duy trì cổ phiếu NSC trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để thực hiện chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX

24/03/2021 14:27

Nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của chỉ số VNX Allshare, SGDCK TP.HCM (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn duy trì cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Mã chứng khoán: NSC) trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch (từ ngày 30/03/2021 tới trước ngày giao dịch đầu tiên tại HNX) để thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

Giá, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) và giới hạn tỷ trọng vốn hóa (capping) của cổ phiếu trong khoảng thời gian này sẽ tương tự với thông tin vào cuối ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE (29/03/2021) trước khi chuyển giao dịch.