HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

24/03/2021 14:24

Ngày 24/03/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 1.208.744.208 cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Mã chứng khoán: SSB) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu SSB đạt 12.087.442.080.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.800 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20% (nội dung chi tiết xin xem tập tin đính kèm).