Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 04 năm 2021 – Công ty CP Chứng khoán Asean

30/03/2021 14:41

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 04 năm 2021 như sau:

  1. Thời gian: vào hồi 08h00 Thứ Năm, ngày 22/04/2021
  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  3. Nội dung chính của Đại hội: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 04 năm 2021.
  4. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu Cổ phần của ASEAN SECURITIES theo danh sách Cổ đông chốt ngày 24 tháng 03 năm 2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản.

Cụ thể xem tại: File tài liệu họp ĐHCĐ bất thường tháng 04 năm 2021 đính kèm.

Trân trọng kính mời quý cổ đông!