Điểm tin giao dịch 02.04.2021

02/04/2021 17:18

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
02/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.224,45 8,35 0,69 16.389,80      
VN30 1.238,03 11,87 0,97 8.186,31      
VNMIDCAP 1.487,64 4,92 0,33 4.253,45      
VNSMALLCAP 1.311,32 2,00 0,15 1.568,05      
VN100 1.188,80 9,78 0,83 12.439,76      
VNALLSHARE 1.194,53 9,33 0,79 14.007,81      
VNXALLSHARE 1.921,98 16,39 0,86 18.074,21      
VNCOND 1.441,07 11,88 0,83 458,25      
VNCONS 855,90 9,74 1,15 1.486,54      
VNENE 612,46 0,48 0,08 248,84      
VNFIN 1.208,65 13,91 1,16 4.569,19      
VNHEAL 1.508,46 -13,57 -0,89 121,63      
VNIND 737,70 1,96 0,27 2.237,87      
VNIT 1.815,36 2,42 0,13 200,57      
VNMAT 2.007,30 13,32 0,67 1.825,35      
VNREAL 1.627,16 9,51 0,59 2.463,75      
VNUTI 811,56 -0,89 -0,11 326,84      
VNDIAMOND 1.441,78 11,53 0,81 2.282,08      
VNFINLEAD 1.652,24 24,70 1,52 4.411,82      
VNFINSELECT 1.597,55 20,12 1,28 4.391,33      
VNSI 1.763,60 14,05 0,80 3.986,12      
VNX50 2.066,26 19,02 0,93 11.842,12      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 608.762.900 14.321    
Thỏa thuận 53.125.703 2.069    
Tổng 661.888.603 16.390    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 56.094.200 TTE 6,99% RDP -8,05%    
2 HNG 30.545.500 LCM 6,95% HOT -6,98%    
3 FLC 29.742.400 SVT 6,92% SVC -6,85%    
4 ITA 25.994.400 DAH 6,90% MDG -6,67%    
5 ROS 19.385.800 VID 6,88% TNC -6,58%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
40.385.827 6,10% 17.355.200 2,62% 23.030.627
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.340 8,17% 624 3,81% 715
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 PMG 11.517.327 PMG 397.380.282 KBC 29.005.100  
2 STB 4.408.900 VIC 165.805.670 VIC 17.351.340  
3 HPG 3.247.900 HPG 159.062.145 CII 12.047.500  
4 CTG 2.442.100 VNM 119.404.780 PMG 11.363.627  
5 VRE 2.152.100 CTG 101.067.350 NVL 10.163.300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 RDP RDP giao dịch không hưởng quyền –  phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 100:16 (số lượng dự kiến: 6.571.187 cp).
2 GEG GEG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2021 tại 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM.
3 CNG CNG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2021 tại trụ sở công ty.
4 DTA DTA giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
5 LIX LIX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 29/04/2021 tại trụ sở công ty.
6 SII SII giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2021.
7 CMBB2009  CMBB2009 (chứng quyền MBB-HSC-MET06) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
8 CVIC2006  CVIC2006 (chứng quyền VIC-HSC-MET01) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
9 CHPG2021  CHPG2021 (chứng quyền HPG-HSC-MET04) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
10 CPNJ2009  CPNJ2009 (chứng quyền PNJ-HSC-MET03) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
11 CSTB2012  CSTB2012 (chứng quyền STB-HSC-MET01) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
12 CTCB2010  CTCB2010 (chứng quyền TCB-HSC-MET04) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
13 CVHM2009  CVHM2009 (chứng quyền VHM-HSC-MET03) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
14 CVNM2013  CVNM2013 (chứng quyền VNM-HSC-MET05) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
15 CVPB2012  CVPB2012 (chứng quyền VPB-HSC-MET04) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
16 CVRE2012  CVRE2012 (chứng quyền VRE-HSC-MET05) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
17 LPB LPB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2021 tại TPHCM.
18 VMD VMD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
19 CMSN2011  CMSN2011 (chứng quyền MSN-HSC-MET03) hủy niêm yết 1.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
20 HHP HHP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 6,5% (số lượng dự kiến: 1.170.000 cp).
21 CFPT2011  CFPT2011 (chứng quyền  FPT-HSC-MET05) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 02/04/2021, ngày GD cuối cùng: 30/03/2021.
22 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/04/2021. 
23 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/04/2021.