HOSE: Duy trì cổ phiếu TVB, PAN trong rổ chỉ số VNX Allshare

07/04/2021 17:44

Nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của chỉ số VNX Allshare, SGDCK TP.HCM (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn duy trì cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Mã chứng khoán: TVB) và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN) trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch (từ ngày 13/04/2021 tới trước ngày giao dịch đầu tiên tại HNX) để thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

Giá, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) và giới hạn tỷ trọng vốn hóa (capping) của cổ phiếu trong khoảng thời gian này sẽ tương tự với thông tin vào cuối ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE (12/04/2021) trước khi chuyển giao dịch.