HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PAN thuộc chỉ số VNSI

07/04/2021 17:43

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PAN thuộc chỉ số VNSI như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: PAN (Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN).

–           Lý do: Cổ phiếu PAN chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

–           Ngày hiệu lực: 13/04/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn hiện tại

Tỷ trọng giới hạn mới

VNSI

FPT

80.95%

90.11%

MBB

75.27%

85.09%

VIC

25.68%

29.84%

VJC

97.94%

100%

VNM

28.41%

42.31%

VPB

49.30%

52.47%

TCB

 

46.67%