Điểm tin giao dịch 07.04.2021

07/04/2021 16:32

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
07/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.242,38 2,42 0,20 16.522,11      
VN30 1.257,77 2,41 0,19 8.564,21      
VNMIDCAP 1.512,75 12,74 0,85 4.107,01      
VNSMALLCAP 1.328,86 13,55 1,03 2.132,56      
VN100 1.208,16 3,33 0,28 12.671,22      
VNALLSHARE 1.213,77 3,91 0,32 14.803,78      
VNXALLSHARE 1.948,32 5,91 0,30 17.750,28      
VNCOND 1.441,04 9,47 0,66 442,17      
VNCONS 845,00 -2,09 -0,25 1.273,22      
VNENE 608,48 1,80 0,30 263,34      
VNFIN 1.244,41 2,53 0,20 4.575,65      
VNHEAL 1.528,02 6,38 0,42 67,40      
VNIND 753,50 12,76 1,72 2.898,17      
VNIT 1.813,27 3,23 0,18 209,01      
VNMAT 2.026,27 10,89 0,54 1.503,28      
VNREAL 1.664,16 1,34 0,08 2.991,76      
VNUTI 819,51 6,94 0,85 503,13      
VNDIAMOND 1.459,45 8,07 0,56 2.858,09      
VNFINLEAD 1.698,45 -0,26 -0,02 4.438,48      
VNFINSELECT 1.649,62 3,23 0,20 4.361,28      
VNSI 1.801,90 7,98 0,44 3.948,28      
VNX50 2.093,45 2,39 0,11 11.450,97      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 676.166.500 14.843    
Thỏa thuận 51.649.648 1.679    
Tổng 727.816.148 16.522    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 52.147.800 OGC 7,00% BTT -6,87%    
2 FLC 34.153.900 TGG 6,99% VAF -6,77%    
3 DLG 30.646.400 KMR 6,94% TTE -6,64%    
4 POW 23.912.700 HBC 6,94% CLW -6,53%    
5 MBB 23.684.400 TDG 6,94% FLC -5,74%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
33.277.400 4,57% 33.378.300 4,59% -100.900
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.358 8,22% 1.415 8,57% -58
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 CTG 4.428.800 VIC 248.915.050 KBC 29.235.800  
2 HPG 4.370.200 VNM 237.614.990 VIC 18.399.540  
3 VRE 3.064.300 HPG 215.742.655 CII 11.538.300  
4 VNM 2.365.700 VHM 215.705.790 PMG 11.353.027  
5 MBB 2.311.700 CTG 191.331.060 NVL 10.620.800  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 IBC IBC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2021 tại trụ sở công ty.
2 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.900.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/04/2021. 
3 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/04/2021.