Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên

08/04/2021 11:49

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên
  2. Địa chỉ: Số 6 phố Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 35.445.060.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.671.308 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT           Cá nhân trong nước: 02 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT          Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 300 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP         Cá nhân trong nước: 300 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút 12/4/2021