Điểm tin giao dịch 13.04.2021

13/04/2021 16:40

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.248,33 -4,12 -0,33 23.470,49      
VN30 1.277,35 -0,84 -0,07 12.903,60      
VNMIDCAP 1.518,55 -24,49 -1,59 5.726,11      
VNSMALLCAP 1.335,04 -14,37 -1,06 2.644,62      
VN100 1.228,16 -0,78 -0,06 18.629,71      
VNALLSHARE 1.233,54 -0,97 -0,08 21.274,33      
VNXALLSHARE 1.975,82 -5,38 -0,27 25.272,61      
VNCOND 1.446,31 -8,58 -0,59 537,87      
VNCONS 845,30 1,99 0,24 2.637,99      
VNENE 593,72 -10,52 -1,74 276,23      
VNFIN 1.250,16 -11,79 -0,93 6.198,69      
VNHEAL 1.516,01 -10,99 -0,72 40,71      
VNIND 753,03 -8,84 -1,16 3.369,46      
VNIT 1.830,80 -31,47 -1,69 327,19      
VNMAT 2.040,66 -40,66 -1,95 2.520,02      
VNREAL 1.755,21 39,66 2,31 4.835,92      
VNUTI 803,02 -15,47 -1,89 421,59      
VNDIAMOND 1.471,19 -14,36 -0,97 4.141,84      
VNFINLEAD 1.696,61 -25,48 -1,48 5.953,19      
VNFINSELECT 1.652,86 -17,70 -1,06 5.979,52      
VNSI 1.843,55 0,83 0,05 6.720,03      
VNX50 2.129,29 -0,70 -0,03 16.707,82      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 977.605.500 20.423    
Thỏa thuận 49.479.843 3.048    
Tổng 1.027.085.343 23.471    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 75.916.000 CIG 6,97% YEG -6,98%    
2 ITA 63.548.700 HVX 6,96% VOS -6,94%    
3 HQC 50.758.000 DTL 6,92% RIC -6,93%    
4 STB 46.655.800 TGG 6,89% PMG -6,89%    
5 DLG 38.853.000 HRC 6,87% TCR -6,67%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
39.788.980 3,87% 43.033.780 4,19% -3.244.800
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
2.112 9,00% 1.985 8,46% 127
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VPB 8.385.100 VIC 872.434.252 KBC 30.274.600  
2 VIC 6.207.760 VPB 418.880.066 VHM 26.011.070  
3 HPG 6.176.800 VNM 332.984.192 VIC 21.413.740  
4 VRE 3.580.100 HPG 316.043.520 STB 14.757.600  
5 MBB 3.315.800 FPT 240.988.320 NVL 12.686.100  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PVD PVD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 11/05/2021 đến 31/05/2021 tại phòng Lotus, lầu 1, khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM.
2 CTI CTI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 ADG ADG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 VOS VOS bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 13/04/2021 do kết quả kinh doanh năm 2020 tiếp tục phát sinh âm.
5 BCG BCG nhận quyết định niêm yết bổ sung 67.462.380 cp (phát hành cho CĐHH) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/04/2021.
6 FMC FMC nhận quyết định niêm yết bổ sung 9.806.000 cp (phát hành cho CĐHH) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/04/2021.
7 RAL RAL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2021.
8 RAL RAL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 26/04/2021.
9 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/04/2021. 
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/04/2021.