Điểm tin giao dịch 14.04.2021

14/04/2021 16:36

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.255,87 7,54 0,60 19.345,13      
VN30 1.290,77 13,42 1,05 9.847,06      
VNMIDCAP 1.539,27 20,72 1,36 5.274,02      
VNSMALLCAP 1.352,56 17,52 1,31 2.268,01      
VN100 1.239,48 11,32 0,92 15.121,08      
VNALLSHARE 1.245,07 11,53 0,93 17.389,08      
VNXALLSHARE 1.993,69 17,87 0,90 20.135,61      
VNCOND 1.455,21 8,90 0,62 423,10      
VNCONS 853,75 8,45 1,00 1.836,26      
VNENE 601,75 8,03 1,35 287,70      
VNFIN 1.264,29 14,13 1,13 4.373,91      
VNHEAL 1.519,38 3,37 0,22 105,14      
VNIND 758,07 5,04 0,67 2.726,88      
VNIT 1.838,82 8,02 0,44 247,41      
VNMAT 2.129,76 89,10 4,37 2.664,28      
VNREAL 1.751,62 -3,59 -0,20 4.286,74      
VNUTI 804,07 1,05 0,13 339,91      
VNDIAMOND 1.478,43 7,24 0,49 2.597,46      
VNFINLEAD 1.713,44 16,83 0,99 4.195,20      
VNFINSELECT 1.673,39 20,53 1,24 4.229,78      
VNSI 1.854,65 11,10 0,60 4.963,40      
VNX50 2.148,80 19,51 0,92 13.166,05      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 813.503.500 17.747    
Thỏa thuận 48.451.002 1.598    
Tổng 861.954.502 19.345    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 69.075.700 SHI 7,00% DAG -7,03%    
2 FLC 41.687.400 EIB 6,99% YEG -6,96%    
3 STB 35.197.800 MHC 6,99% PMG -6,91%    
4 ITA 32.611.300 ITA 6,99% TNC -6,81%    
5 HQC 30.257.300 ROS 6,98% CMV -6,77%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
40.059.000 4,65% 50.357.274 5,84% -10.298.274
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.439 7,44% 2.430 12,56% -991
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VHM 7.636.100 VHM 758.679.610 KBC 29.567.900  
2 VIC 4.640.100 VIC 650.002.290 VIC 20.543.840  
3 CRE 4.236.800 VNM 297.408.787 VHM 19.871.370  
4 HPG 3.968.900 HPG 205.108.760 STB 14.419.900  
5 VRE 3.222.800 CRE 127.489.900 NVL 13.416.300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 VOS VOS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty.
2 PDR PDR niêm yết và giao dịch bổ sung 39.616.344 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 14/04/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/04/2021.
3 DAG DAG giao dịch không hưởng quyền – phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 15% (số lượng dự kiến: 7.769.068 cp).
4 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/04/2021. 
5 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2.400.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/04/2021.