Seabank: Thông báo về việc mất sổ cổ phiếu của cổ đông

15/04/2021 08:34

Căn cứ thông báo thất lạc và đề nghị cấp lại sổ cổ phiếu của bà Nguyễn Duy Tuấn;

Căn cứ Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2011 v/v Ban hành Quy định chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á xin trân trọng thông báo về việc mất một (01) Sổ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) của cổ đông Nguyễn Duy Tuấn cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Nguyễn Duy Tuấn
  • Số CMND: 001091015639                      Ngày cấp: 14/06/2018

Nơi cấp: Cục ĐKQL CT & DLQG vê dân cư

  • Số cổ phần trên Sổ cố phiếu: 1.000 cổ phần.
  • Năm phát hành: 2018

Căn cứ Điều 11 Quy định Chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP ông Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/1/2011, thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của SeABank trong mười lăm (15) ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Ngân hàng TMCP Đông Nam Á sẽ tiến hành cấp lại sổ cổ phiếu cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 62.753.844           Fax: 024.62.753.816

Website: http://www.aseansc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Trụ sở: Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3933 0308                 Fax: 028 3933 0380

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: Tòa nhà SeABank, số 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3944 8688.

Nơi nhận:

–          HĐQT (Để báo cáo)

–          Công ty Chứng khoán ASEAN;

–          Lưu VP.HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

 

LÊ VĂN TẦN