Thông báo Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Quốc tế lao động

16/04/2021 15:21

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, ngày Chiến thắng 30/4 và  ngày Quốc tế lao động 01/05/2021 như sau:

  1. Nghỉ giao dịch ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.

 –  Thời gian nghỉ giao dịch:  Thứ 4 ngày 21/04/2021

–  Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 5, ngày 22/04/2021

  1. Nghỉ giao dịch ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/05

 – Thời gian nghỉ giao dịch:  Thứ 6 ngày 30/04/2021 và Thứ 2 ngày 03/05/2021

–  Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 3, ngày 04/05/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo để thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ làm việc của Quý khách hàng.

 

 

Nơi nhận:

HO –CN

– Lưu VP

     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN