Điểm tin giao dịch 16.04.2021

16/04/2021 16:45

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.238,71 -8,54 -0,68 21.759,84      
VN30 1.276,87 -7,33 -0,57 11.065,45      
VNMIDCAP 1.515,25 -17,86 -1,16 6.052,07      
VNSMALLCAP 1.327,64 -21,25 -1,58 2.315,87      
VN100 1.226,69 -7,46 -0,60 17.117,52      
VNALLSHARE 1.231,94 -8,00 -0,65 19.433,39      
VNXALLSHARE 1.969,83 -14,40 -0,73 23.143,12      
VNCOND 1.438,93 -7,05 -0,49 408,53      
VNCONS 836,36 -13,01 -1,53 1.546,41      
VNENE 580,09 -13,98 -2,35 251,98      
VNFIN 1.227,50 -18,47 -1,48 5.503,23      
VNHEAL 1.496,04 -16,26 -1,08 60,19      
VNIND 734,52 -16,35 -2,18 3.612,22      
VNIT 1.806,84 -9,26 -0,51 245,91      
VNMAT 2.170,31 -4,52 -0,21 2.682,25      
VNREAL 1.776,38 18,95 1,08 4.643,37      
VNUTI 783,54 -9,39 -1,18 389,82      
VNDIAMOND 1.445,20 -14,32 -0,98 3.674,28      
VNFINLEAD 1.662,28 -23,17 -1,37 5.261,47      
VNFINSELECT 1.625,00 -23,84 -1,45 5.327,38      
VNSI 1.835,13 -9,74 -0,53 5.768,32      
VNX50 2.129,85 -11,13 -0,52 15.351,29      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 948.989.400 20.048    
Thỏa thuận 37.888.440 1.712    
Tổng 986.877.840 21.760    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 101.769.700 ROS 6,93% YEG -6,98%    
2 FLC 61.848.200 CMV 6,92% HAS -6,97%    
3 STB 41.485.000 BCM 6,86% PMG -6,95%    
4 ITA 35.547.600 HMC 6,83% SHA -6,92%    
5 HQC 33.592.200 VAF 6,77% DXV -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
31.560.460 3,20% 39.999.230 4,05% -8.438.770
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.100 5,05% 1.657 7,62% -557
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 4.492.000 NVL 246.710.685 KBC 29.145.600  
2 VPB 3.438.400 HPG 245.401.348 VIC 21.192.440  
3 FLC 2.746.700 VHM 191.363.640 NVL 15.342.900  
4 MBB 2.499.700 VPB 170.600.505 VHM 15.187.470  
5 NVL 2.283.600 VIC 169.516.191 STB 14.440.800  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PTL PTL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 14/05/2021 tại trụ sở công ty.
2 TCH TCH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 15/05/2021 tại 116 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng.
3 GAB GAB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 TTE TTE giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 06/2021.
5 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/04/2021. 
6 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 13.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/04/2021.