Điểm tin giao dịch 19.04.2021

19/04/2021 16:41

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.260,58 21,87 1,77 19.804,62      
VN30 1.306,22 29,35 2,30 10.980,37      
VNMIDCAP 1.532,45 17,20 1,14 4.923,70      
VNSMALLCAP 1.341,34 13,70 1,03 2.235,12      
VN100 1.251,04 24,35 1,99 15.904,06      
VNALLSHARE 1.255,55 23,61 1,92 18.139,19      
VNXALLSHARE 2.006,80 36,97 1,88 20.954,42      
VNCOND 1.472,58 33,65 2,34 560,32      
VNCONS 845,97 9,61 1,15 2.098,92      
VNENE 579,62 -0,47 -0,08 248,83      
VNFIN 1.253,88 26,38 2,15 3.912,18      
VNHEAL 1.501,54 5,50 0,37 171,05      
VNIND 738,85 4,33 0,59 2.549,96      
VNIT 1.846,91 40,07 2,22 355,98      
VNMAT 2.270,21 99,90 4,60 3.247,62      
VNREAL 1.803,99 27,61 1,55 4.634,25      
VNUTI 786,30 2,76 0,35 257,91      
VNDIAMOND 1.477,54 32,34 2,24 3.082,62      
VNFINLEAD 1.697,43 35,15 2,11 3.787,76      
VNFINSELECT 1.659,89 34,89 2,15 3.822,13      
VNSI 1.862,14 27,01 1,47 5.275,47      
VNX50 2.174,98 45,13 2,12 14.898,73      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 773.047.000 18.350    
Thỏa thuận 44.082.717 1.454    
Tổng 817.129.717 19.805    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 75.015.600 VIS 6,99% HAI -7,00%    
2 FLC 43.020.000 SGR 6,99% HCD -7,00%    
3 HPG 34.828.100 MSN 6,99% RIC -7,00%    
4 STB 30.362.100 RAL 6,97% LCM -6,98%    
5 HQC 29.647.700 VPG 6,92% FTM -6,97%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
34.057.590 4,17% 47.098.850 5,76% -13.041.260
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.298 6,55% 2.024 10,22% -725
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 4.610.900 VNM 435.291.454 KBC 29.150.000  
2 VNM 4.541.460 MSN 228.285.630 VIC 20.896.940  
3 KDH 4.204.600 HPG 202.865.500 STB 16.131.900  
4 HPG 3.615.000 FPT 199.350.960 NVL 15.519.800  
5 PVT 3.410.900 VIC 195.674.850 VHM 13.785.070  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PXS PXS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 05/2021.
2 HAR HAR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 SSI SSI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/05/2021 bằng hình thức trực tuyến.
4 CVT CVT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 06/05/2021.
5 NNC NNC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, ngày thanh toán: 05/05/2021.
6 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/04/2021. 
7 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/04/2021. 
8 FUESSV30 FUESSV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/04/2021.