Điểm tin giao dịch 27.04.2021

27/04/2021 17:21

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.219,75 3,98 0,33 15.459,26      
VN30 1.283,81 8,77 0,69 8.111,53      
VNMIDCAP 1.458,46 -1,50 -0,10 3.285,43      
VNSMALLCAP 1.276,72 -3,31 -0,26 1.203,96      
VN100 1.217,72 6,03 0,50 11.396,95      
VNALLSHARE 1.220,62 5,50 0,45 12.600,91      
VNXALLSHARE 1.951,92 9,64 0,50 14.839,84      
VNCOND 1.493,88 3,13 0,21 312,12      
VNCONS 818,73 2,67 0,33 1.176,63      
VNENE 524,58 -9,00 -1,69 221,31      
VNFIN 1.238,07 5,19 0,42 3.754,98      
VNHEAL 1.482,53 7,68 0,52 44,93      
VNIND 706,82 -1,97 -0,28 1.430,80      
VNIT 1.819,25 -10,46 -0,57 191,15      
VNMAT 2.198,15 38,74 1,79 2.274,57      
VNREAL 1.722,21 10,13 0,59 2.891,31      
VNUTI 747,99 -1,17 -0,16 204,82      
VNDIAMOND 1.479,56 0,35 0,02 2.485,72      
VNFINLEAD 1.673,84 9,70 0,58 3.673,36      
VNFINSELECT 1.635,18 7,79 0,48 3.681,43      
VNSI 1.847,38 12,84 0,70 4.319,07      
VNX50 2.124,96 12,84 0,61 10.410,23      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 544.650.900 13.065    
Thỏa thuận 73.518.980 2.394    
Tổng 618.169.880 15.459    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 47.546.500 PSH 7,00% ROS -6,97%    
2 ROS 46.913.600 TTF 6,99% NHA -6,94%    
3 HQC 26.689.100 TSC 6,97% TMT -6,93%    
4 LPB 25.663.700 HUB 6,95% YEG -6,92%    
5 HPG 23.519.700 VPS 6,93% HQC -6,86%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
48.241.600 7,80% 36.453.500 5,90% 11.788.100
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.988 12,86% 1.575 10,19% 413
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 9.144.200 VNM 581.735.231 KBC 30.491.600  
2 HDB 7.876.100 HPG 507.936.629 VIC 23.584.040  
3 VNM 6.091.000 HDB 209.602.190 STB 23.477.400  
4 STB 5.428.800 NVL 205.838.180 NVL 17.223.500  
5 VRE 3.850.700 VIC 180.782.720 VHM 12.148.270  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CFPT2017  CFPT2017 (chứng quyền CFPT03MBS20CE) hủy niêm yết 2.400.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 27/04/2021, ngày GD cuối cùng: 22/04/2021.
2 CMWG2017  CMWG2017 (chứng quyền CMWG03MBS20CE) hủy niêm yết 2.400.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 27/04/2021, ngày GD cuối cùng: 22/04/2021.
3 CSTB2017  CSTB2017 (chứng quyền CSTB03MBS20CE) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 27/04/2021, ngày GD cuối cùng: 22/04/2021.
4 CVRE2015  CVRE2015 (chứng quyền CVRE01MBS20CE) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 27/04/2021, ngày GD cuối cùng: 22/04/2021.
5 FDC FDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2021.
6 FDC FDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2021.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 900.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/04/2021. 
8 FUESSV30 FUESSV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/04/2021. 
9 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/04/2021. 
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/04/2021.