Điểm tin giao dịch 04.05.2021

04/05/2021 17:52

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04-05-21          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,242.20 2.81 0.23 21,481.29      
VN30 1,328.03 15.75 1.20 12,733.85      
VNMIDCAP 1,467.95 -15.64 -1.05 4,395.23      
VNSMALLCAP 1,282.92 -6.72 -0.52 1,633.61      
VN100 1,250.72 9.56 0.77 17,129.08      
VNALLSHARE 1,251.92 8.64 0.69 18,762.70      
VNXALLSHARE 1,994.89 9.09 0.46 21,641.55      
VNCOND 1,482.17 -17.57 -1.17 505.32      
VNCONS 791.41 -16.77 -2.08 1,014.35      
VNENE 529.07 -8.86 -1.65 183.25      
VNFIN 1,317.92 26.32 2.04 7,473.30      
VNHEAL 1,513.01 4.53 0.30 83.93      
VNIND 705.50 -7.86 -1.10 1,879.19      
VNIT 1,874.10 46.43 2.54 343.66      
VNMAT 2,310.03 53.84 2.39 3,169.00      
VNREAL 1,750.87 11.47 0.66 3,786.79      
VNUTI 758.01 -2.39 -0.31 268.93      
VNDIAMOND 1,530.70 9.82 0.65 7,211.62      
VNFINLEAD 1,781.05 41.89 2.41 7,405.68      
VNFINSELECT 1,729.21 29.59 1.74 7,462.41      
VNSI 1,917.01 25.92 1.37 7,004.11      
VNX50 2,183.68 17.98 0.83 15,892.56      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 712,632,600 18,792    
Thỏa thuận 85,861,036 2,690    
Tổng 798,493,636 21,481    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 59,468,100 BTP 7.00% CMV -6.99%    
2 STB 54,337,900 GMC 6.98% HOT -6.99%    
3 FLC 37,416,000 DCL 6.98% MCG -6.97%    
4 HPG 32,996,000 VAF 6.90% HQC -6.96%    
5 TCB 32,534,800 GIL 6.89% TNT -6.95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
46,060,641 5.77% 61,849,257 7.75% -15,788,616
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,977 9.21% 2,688 12.51% -710
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 15,728,248 HPG 597,968,480 STB 34,669,900  
2 HPG 10,289,100 VPB 452,487,350 KBC 27,515,900  
3 VPB 7,844,000 MBB 448,289,991 VIC 24,019,040  
4 VRE 6,222,700 MWG 356,750,631 NVL 18,753,000  
5 STB 4,756,000 VNM 251,901,281 VHM 13,706,270  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BVH BVH chính thức giao dịch bổ sung 4.083.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/07/2018.
2 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 900.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/05/2021.